Home Domotica Nieuwbouw Contact

Wat is domotica en de meerwaarde ervan ?


Het woord domotica is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van telematica.  Strikt genomen zou het dan alleen gaan om woonhuisautomatisering. Maar domotica bestrijkt een veel groter gebied en gaat verder dan gebouwbeheersing alleen. Of het nu gaat om wonen, werken, ontspannen of (ver)zorgen. Op al deze gebieden kan automatisering net dat beetje extra betekenen.


Leef- en woonautomatisering is het geïntegreerd systeem dat alle elektrische  toestellen in de woning bedient en beheert, met als doel een verhoging of verbetering van het comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de veiligheid, het rationeel energiegebruik  en de zorgcomponenten.


Technische opbouw van de installatie :

NIKO DUOTECNO ELTAKO Lees meer over functionaliteiten met domotica  Bekijk de verschillende technieken: KNX KNX